Hệ thống xử lý nước cấp -

Hệ thống xử lý nước cấp -

Hệ thống xử lý nước cấp -

Hệ thống xử lý nước cấp -

Hệ thống xử lý nước cấp -
Hệ thống xử lý nước cấp -
Hotline: Email: info@wasen.vn
Tin tức

Hệ thống xử lý nước cấp

Ngày 23/10/2014, WASEN trúng thầu gói thầu Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy Nước giải khát Number One Chu Lai (Chủ đầu tư là Công ty TNHH Number One Chu Lai - Thành viên của Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Đây là công trình thứ hai WASEN hợp tác với Tập đoàn Tân Hiệp Phát, một tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực nước giải khát tại Việt Nam. Năm 2012 WASEN cũng đã trúng thầu gói thầu Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy Nước giải khát Number One Hà Nam (cũng là thành viên của Tập đoàn).

Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy Nước giải khát Number One Chu Lai (Khu kinh tế Chu Lai - tỉnh Quảng Nam) có công suất 10.000 m3/ngày đêm, khi hoàn thành sẽ là Nhà máy xử lý nước lớn nhất trong các công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống tại Việt Nam.