Textile

Textile

Textile

Textile

Textile
Textile
Hotline: Email: info@wasen.vn
XLNT Dệt nhuộm

Áp dụng công nghệ xử lý hóa lý bậc cao và xử lý sinh học, nước thải sau xử lý đạt loại A - QCVN 13-MT : 2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp dệt nhuộm).

Cho đến nay, công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của WASEN đã được áp dụng thành công ở quy mô lớn, công suất 28.000 m3/ngày đêm. Chế độ vận hành ổn định, mức độ tự động hóa cao với chi phí vận hành thấp, đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

 

Một số hình ảnh thi công thực tế

Hệ thống tháp giải nhiệt Bể lắng thứ cấp
Bể xử lý sinh học hiếu khí Hệ thống ép bùn và tải bùn