XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -

XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -

XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -

XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -

XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -
XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản -
Hotline: Email: info@wasen.vn
XLNT Chế biến thực phẩm/thủy sản

Với hàng chục công trình xử lý nước thải chế biến thủy sản, WASEN tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này. Tất cả các công trình của WASEN đều hoạt động ổn định qua nhiều năm. Được sự tin tưởng của nhiều Khách hàng nên WASEN đều được chọn là Nhà thầu thi công từ 2 đến 3 công trình trong nhiều giai đoạn đầu tư khác nhau của Khách hàng như Công ty CP Thương mại và Thủy sản Thuận Phước (Đà Nẵng), Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau), Công ty CP thủy sản An Giang (AGIFISH), Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi (Sóc Trăng),.....

 

Phối cảnh công trình XLNT Thủy sản với hệ thống tuyển nổi   Phối cảnh công trình XLNT Thủy sản với bể UASB